«

»

Mar 09

Norsk teknologi i verdensklasse. Roxar og Girl Geek Dinners inviterer til treff torsdag 3. april kl. 18:00.

ashley3214

Roxar er et rendyrket teknologiselskap som utvikler og leverer avansert teknologi for reservoarstyring og overvåkning av olje og gassbrønner i sanntid. Videre utvikler vi programvare for tolking, 3D modellering og simulering av reservoarer og er ett av Norges største programvarehus.

Ved hjelp av Roxars teknologi vil operatørselskapene ha detaljert kunnskap og informasjon om et reservoar og dets egenskaper, noe som er viktig i planleggingen av en feltutbyggelse. Når feltet er i produksjon vil Roxars instrumentering sikre kvalitetsdata som fører til bedre kontroll på produksjonen og et sikrere beslutningsgrunnlag.

  • Hege Forus – VP Human Resources ønsker velkommen og gir en introduksjon til Roxar og hva det vil si å være et lite teknologiselskap i den globale olje og gassbransjen
  • Tone Kråkenes – Software Product Manager presenterer Roxars programvare hvordan informasjonen fra modellene forteller hvordan oljen best kan nås og er dermed er kritisk for beslutninger knyttet til utbygging av et felt
  • Elin Steinsland – VP Engineering & Development gir oss et innblikk i ulike teknologier som utvikles og produseres i Roxar

Roxar har nærmere 1000 ansatte på verdens basis. Ved selskapets hovedkontor i Stavanger sitter nærmere 300 ansatte og arbeider med produktutvikling, programmering og kommersielle tjenester.

Vi åpner med en liten omvisning av bygget og avslutter med mat og nettverksbygging i kantinen.

Sted: Roxar, Gamle Forusvei 17, 4065 Stavanger

Link til påmelding legges ut mandag 24. mars.