March 2015 archive

IBM Watson – a natural extension of what humans can do at their best.

8. april er vi invitert til Girl Geek Dinners treff hos IBM hvor vi skal få høre om superdatamaskinen Watson! Watson kombinerer språkforståelse og statistikk, og systemet kan lage egne hypoteser basert på store mengder data. Sett av datoen og les mer om treffet nedenfor! Vi legger ut link til påmelding mandag 16. mars. You …

Continue reading

Informasjonssikkerhet og etisk hacking

Onsdag 25. mars inviterer Datametrix til et nytt Girl Geek arrangement med temaet “Informasjonssikkerhet og etisk hacking” Her er litt av det foredragsholder Lars Erik Bråtveit skal snakke om: Helhetlig sikkerhet Sikkerhetsbildet er under endring og dagens trulser fordrer nye måter å tenke på. Hvordan håndterer vi dataangrep i en verden hvor inntrengere lykkes oftere …

Continue reading