Informasjonssikkerhet og etisk hacking

Onsdag 25. mars inviterer Datametrix til et nytt Girl Geek arrangement med temaet “Informasjonssikkerhet og etisk hacking”

Her er litt av det foredragsholder Lars Erik Bråtveit skal snakke om:

Helhetlig sikkerhet
Sikkerhetsbildet er under endring og dagens trulser fordrer nye måter å tenke på.
Hvordan håndterer vi dataangrep i en verden hvor inntrengere lykkes oftere og oftere?
Hvordan kan vi endre måten vi jobber på for å kunne mer effektivt stoppe angripere?
I dette foredraget ser vi på hvordan man raskere kan detektere og mitigere dataangrep ved å fokusere på helhetlig sikkerhet.

Security Awareness
Hvordan kan vi patche det menneskelige elementet? Hvilke trusler er det som rammer oss som privatpersoner, både hjemme og på jobb? Lars Erik forteller om de mest vanlige måtene vi blir lurt på av datakriminelle og hvordan vi kan beskytte oss mot misbruk.

Du kan melde deg på arrangementet HER!

Les mer om foredragsholder Lars Erik Bråtveit her:
http://www.tu.no/karriere/2013/12/08/lars-erik-hacker-seg-inn-i-kundenes-datasystemer